donderdag 7 juni 2012

Delphine Lecompte en ik

Delphine Lecompte vereerde mij met een aantal gedichten op internet, nadat zij eerder al op poetische wijze uitdrukking had gegeven aan haar vreugde om mijn bestaan onder de levenden.
Ik dank haar daarvoor. 
Wat de discussie over het incorrecte gebruik van mijnterminologie betreft: ik heb mij voorgenomen haar eind dit jaar, wanneer bij Uitgeverij Vantilt mijn boek In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg zal zijn verschenen, een exemplaar daarvan toe te zenden. Dat zal, hoop ik, veel verhelderen. 

maandag 4 juni 2012

Ter gelegenheid van mijn 65e verjaardag, op 1 juni, en mijn afscheid als gewoon hoogleraar aan  de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van Universieit Maastricht werden mij door collega's en vrienden twee schitterende boeken in de schoot geworpen: