maandag 23 juli 2012

Benno Barnard op zijn Knack-blog:


'Velen zetten zichzelf lekker in het zonnetje op de grafsteen van de grote dode satiricus. Wat ik van hem en zijn gebrek aan wezenlijk talent vind, heb ik al eerder op deze pagina’s geschreven. Het dieptepunt in dat oeuvre is het misprijzende stuk over Hans Andreus dat hij in een vooraanstaande krant publiceerde toen de dichter amper twee dagen stijf en koud was. Mijn moeder zei: ''Hij weet niet dat Andreus dood is. Anders schrijf je zoiets niet.'' Maar hij wist het wel. Hij zat naar ons te grijnzen op de bodem van die morele afgrond, op die torenhoge diepte.'

Het is precies dat stuk van Gerrit Komrij op de Achterpagina van NRC Handelsblad, waarin hij met name Andreus' liefdesgedichten compleet belachtelijk trachtte te maken, dat ik me herinnerde op de dag van zijn overlijden. Maar het was niet het enige.zondag 22 juli 2012


Daarginds

graaf hier, zegt de een
nee, graaf daarginds, zegt
een ander, graaf totdat je het
hebt gevonden

ik leg mijn spade terzijde
ik graaf niet, ik ga beginnen
mijn tong op te halen
uit diepe grond 

Leo Herberghs


Gisteren, 21 juli, werd de dichter Leo Herberghs, 
de zich in Zuid-Limburg schuilhoudende meester, 88 jaar.
Gisteren was het ook 45 jaar geleden dat in Maastricht 
die andere meester overleed: Pierre Kemp.

dinsdag 17 juli 2012

De waarheid ten tonele. Staging the truth. On Harold Pinter


Op het Maastricht University YouTube-kanaal kan men het afscheidscollege vinden dat ik op 1 juni 2012 heb gegeven als gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. 
Het college biedt een analyse en interpretatie van Harold Pinters Nobel Lecture 'Art, Truth and Politics' (2005).

In my valedictory lecture at the Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) of Maastricht University, I gave an analysis and interpretation of Harold Pinter's 2005 Nobel Lecture 'Art, Truth and Politics'.
 The lecture is in Dutch with English subtitles.

'As I have written to Professor Kusters, I found his address both fascinating and entertaining to experience.  While he is not an expert on Pinter or Pinter's works, his perspective is of interest to academics who do specialize in Pinter and related subjects, I believe, as well as to a more general audience.  I do not want to say more about it, because I do not want to provide "spoilers." I suggest that viewers experience it firsthand for themselves.'
Susan Hollis Merritt, PhD, bibliographical editor of The Pinter Review on The Harold Pinter Forum
maandag 16 juli 2012


Bij de dood van Rutger Kopland


Oude vlier, door vleermuizen bezocht
in niet meer dan taal, niets minder ook.
In iets daartussen, maar in juli.

De regen vraagt dagelijks waar hij moet
blijven. Hetzelfde vragen de wolken, 
vraagt een oude god aan jongere goden.

Het antwoord is hier noch daar,
noch in de wildste gewassen.

Wiel Kusters
dinsdag 10 juli 2012

Limburg-connectie


Dichterandus

De strijkstok van De Contrabas,  C. Breukers, is een aandoenlijke Limburger met, net als veel Duitsers, een hang naar academische titels.
Zo zal hij mijn naam nooit noemen zonder daarbij eerbiedig ‘professor doctor’ te fluisteren.

Dank, drs. Breukers.
Wat een weertje, hè?


Hoe gaat het met het vrouwtje?
En met het proefschrift?


Zet u mijn fiets ook even weg?

maandag 2 juli 2012

Dichters gaan nooit met pensioen

Ik ben al lang geen voorzitter meer van het Paul Celan Genootschap en uitgeverij Nieuwe Doelen sluimert, maar voor de rest een aardig stukje als overblijfsel van een boeiend gesprek met Thomas Keirse van NRC Handelsblad (30 juni 2012).

Sub specie aeternitatis. Over continuïteit in kennis en cultuur

Belangstellenden - lezers die zich interesseren voor Kees Fens bijvoorbeeld - vinden op de website van Universiteit Maastricht de tekst van de rede die ik vrijdag 29 juni 2012 op uitnodiging van de scheidende en de komende rector magnificus heb uitgesproken bij gelegenheid van de rectoraatsoverdracht in de Sint Jan.